Кухарівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Меню сайту

Конституція
Конституція

Наше опитування

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2017 » Лютий » 19 » Конкурс "Шкільна бібліотека"(продовження)-3
14:48
Конкурс "Шкільна бібліотека"(продовження)-3

2.3. Шкільна бібліотека як соціальний інститут

Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Незважаючи на існуюче, подекуди, ставлення, бібліотека – це місце складання інформації. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуте тільки при умові якісно нового рівня обробки і розповсюдження інформації.

В сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу, як важливий чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху „екранної культури ”, замінили вище перераховані елементи і частину часу, який раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео - кінофільму, комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців – книга виступає засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації у вигляді твору.

Книга супроводжує людину з раннього дитинства і до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості. Завдання сучасної книжки досить складне. Не просто дати людині певну суму знань, а навчити її ці знання здобувати, вміти застосовувати їх, підходити до навчання творчо. Хороші книги ніколи не залишають особистість такою, якою вона була до знайомства з ними. Народна мудрість називає книгу дивом, книга –друг і порадник, вона вчить як на світі жити. Книги читати – усе знати, книга – міст у світ знань, хороша книга – свято.

Ці слова мають бути концептуальними засадами духовного розвитку особистості в XXІ столітті, тому що всі спроби знищити книгу не мали успіху. Жодна школа, жодні курси чи семінари не можуть замінити самостійної роботи з книгою. Книга – гуманітарна сила, яка слугує високим ідеалам духовного відродження, вона скеровує творчий процес особистості.

Сьогодні, коли йде знецінення духовних якостей особистості, – добра та порядності, чесності, вміння співчувати, – значним чинником, який впливатиме на прищеплення позитивних цінностей, має стати книга і читання.

У теперішній час, в добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню можна назвати основою цього фундаменту.

Освіта і бібліотека – ці два поняття невід’ємні одне від одного. Адже бібліотеки навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб користувачів – вчителів, учнів і ріст професійної компетенції педагогічних кадрів – теж у великій мірі залежить від бібліотекарів, від їхнього вміння спрямувати педагогів на вибір потрібної інформації.

Отже, найважливішим завданням сьогодні є усвідомлення кожного колективу, що бібліотека – це інформаційний ресурс навчального закладу, а не другорядна, допоміжна структура. Провідна тема та основні напрямки роботи бібліотеки завжди визначаються адміністрацією закладу та вимогами підготовки фахівців в галузі.

Бібліотека Кухарівської ЗОШ I-III ступенів намагається стати осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів. У нинішніх важких умовах вона не змінила своїх принципів, а навпаки, зміст її роботи доповнився привабливими рисами, що знайшли своє відображення в діяльності, а саме: робота сільської бібліотеки та бібліотечних послуг; підписка на періодичні видання та організація благодійної акції „Подаруй книгу шкільній бібліотеці!”.

На сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним безкоштовним джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і творчого розвитку дітей, підлітків та викладачів.

Результативність інформаційної роботи залежить від тісного контакту бібліотеки, педагогічного колективу, батьків, єдиного планування всієї вдало скомпонованої системи виховання бібліотечно-бібліографічної культури.

Основні функції, покладені на бібліотеку школи, зафіксовані в нормативно-правових документах: законах, положеннях, правилах, інструкціях тощо.

У „Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затвердженого наказом Міносвіти України від 14.05.1999 р. № 139 в розділі „Загальні положення” підкреслено, що шкільна бібліотека здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. У розділі „Основні завдання ” акцентовано увагу на розкритті перед учнями основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, в третьому – „Зміст роботи ” – зазначено, що бібліотечний фонд повинен відповідати змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям.

Основними функціями бібліотеки Кухарівської ЗОШ I-III ступенів залишаються: загальноосвітня, виховна, інформаційна, економічна та культурно-просвітницька.

Бібліотека є структурним підрозділом школи і її діяльність спрямована на виконання загальної мети, що зафіксована в Законі України „Про загальну середню освіту ”. А це – забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політ-культурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. При реалізації загальноосвітньої функції бібліотека буде використовувати різноманітні ресурси, форми та методи бібліотечно-інформаційної діяльності:

- формувати універсальний, з врахуванням завдань школи, профілю бібліотеки, запитів та інтересів користувачів, бібліотечний фонд;

- допомагати користувачам бібліотеки виробляти навички самостійно добувати знання, що передбачає постійне, скрупульозне, поступове, уміле, професійне формування в учнів умінь та навичок працювати з книгами, іншими документами бібліотеки, робити з них виписки, а з часом – писати анотації, створювати огляди ряду документів за відповідною тематикою, висловлювати і аргументувати свою точку зору на книги, явища, події;

- прищеплювати навички систематичного читання та засвоєння не тільки програмного матеріалу, а й документів, що за змістом та за складністю виходять за рамки шкільної програми, виробляти потребу в постійному підвищенні загальноосвітнього рівня;

- навчати користувача-учня орієнтуватись у величезному потоці друкованої та іншої інформаційної продукції;

Загальноосвітня функція направлена і на таку категорію користувачів, як вчителі, вихователі, батьки, інші громадяни, які відповідно до своєї професійної діяльності зв’язані зі школою, іншими навчально-виховними закладами, управління ними тощо. Загальноосвітня функція ще тісно пов’язана з виховною. Необхідно зазначити, що не можна провести чіткої межі, чіткої грані між тією чи іншою соціальною функцією шкільної бібліотеки. Виховна функція націлює педагогів, вихователів, бібліотекаря, батьків, громадськість на реалізацію ряду першочергових завдань. Серед них:

 • сприяння формуванню відповідного світогляду користувача, а саме: вміння оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурологічні та інші явища, виходячи із загальнолюдських позицій, розбиратися в різнобарвній гамі партій та політичних течій, їхніх програмних цілях, спрямуваннях, механізмах реалізації цілей, співвідношення їх із державною політикою, реальними сподіваннями громадян нашої Батьківщини;
 • прищеплення моральних цінностей, які акумулювали б у собі загальнолюдську мораль, основою якої є гуманістичне начало, спонукали дітей до активної громадянської позиції;
 • виховання у абонента-учня любові до Батьківщини, високої культури міжнаціонального спілкування, дружби та братерства між народами;
 • створення та вдосконалення правової держави передбачає виховання у користувачів розуміння та виконання своїх прав та обов’язків, додержання законів, правил, інших нормативно-правових актів, етичних та естетичних норм і традицій народу, міжнародних правових норм;
 • реалізація виховної функції сприяє соціалізації юної особи, виявленню та розкриттю її творчих здібностей і можливостей, вироблення самоповаги, самостійності та свободи мислення;
 • певною мірою допомагає цікаво проводити час, можливості взаємного спілкування як з однолітками, так і зі спеціалістами народного господарства, творчою інтелігенцією та іншими категоріями суспільства.

Інформаційна функція шкільної бібліотеки багатогранна. Серед окремих її аспектів:

 • надання інформації про документи, що надійшли до фондів шкільної бібліотеки для різноманітних категорій користувачів;
 • надання відомостей користувачу про зміст конкретного документу або тематику документів відповідно до питань, що захоплюють його думки та уявлення;
 • інформація про новітні інформаційні технології, що використовуються як в нашій державі, так і за її межами;

- повідомлення про проведення конкретних заходів (літературно-музичні вечори, Дні інформації, Дні викладача історії, хімії, математики та інших, відкриті перегляди літератури, виставки документів про суспільно-політичні події тощо);

 • виховання в учнів інформаційної культури, вироблення потреби та навичок пошуку, систематизації, обробки, накопичення та оцінки інформації для сьогодення та майбутнього.

Економічна функція шкільної бібліотеки багатопланова і охоплює всі грані бібліотечної і педагогічної діяльності:

 • прищеплення навичок бережливого ставлення до книг та інших документів бібліотеки, шкільного, державного, муніципального, суспільного та особистого майна;
 • особиста участь у роботі зі збереження бібліотечного фонду, по можливості створення деяких зразків продукції, що необхідна бібліотеці, школі, суспільству;
 • вироблення якостей дбайливого хазяїна, тобто не тільки створювати, виробляти ті чи інші продукти людської праці, але й робити їх з найменшими затратами різних ресурсів (людських, матеріальних, фінансових, часових тощо);
 • виховання умінь та навичок організовувати свою діяльність раціонально, оптимально економити свій час.

Методами реалізації даної функції є залучення учня-користувача до книг та інших документів відповідного, тобто економічного характеру, спілкування з іншими людьми по даній та близькій тематиці, одержання з інших каналів змістовної, пізнавальної, емоційної, естетичної та іншої інформації. Реалізація економічної функції дасть можливість формувати людину, особистість, здатну до сприйняття новацій, мислити не шаблонно, не стандартно і консервативно, а творчо.

Іншими словами, в школі спільними зусиллями рідних, педагогів, вихователів, бібліотекаря продовжать формувати у підростаючого покоління інноваційну культуру. А інноваційна культура – складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах.

Культурно-просвітницька функція бібліотеки полягає в тому, щоб кожна дитина відчула себе причетною до рідної культури, усвідомлювала, що є хай і не великою, але істотною часткою „ми ”. Кращі зразки українського фольклору (пісні, думи, казки), твори різних напрямів, які є у фондах шкільної бібліотеки, можуть допомогти дітям у цьому.

Національна література є органічною складовою літератури світової. Юні читачі, беручи до рук книгу, повинні дізнатися з її сторінок, як життєвий досвід однієї нації збагачує іншу, засвоюючи естетичні, етичні, моральні норми людства. А головне – усвідомлювати себе продовжувачами кращих традицій наших пращурів, з’єднувальною ланкою між минулим і майбутнім. У цьому – відповідальне завдання шкільної бібліотеки.

У своїй діяльності бібліотека школи керується Законом України „Про загальну середню освіту ”, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу ”, Положенням про середній навчальний заклад, Положенням „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу ”, „Інструкцією про організацію та діяльність школи ” та іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки. Серед них:

 • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;
 • формування у дітей стійкої потреби у книзі;
 • підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, проведення дня бібліотеки, тижня книги;
 • оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;
 • координація дій шкільної бібліотеки з учнями, педагогами, батьками щодо популяризації книги;
 • задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок їх бібліотечно-бібліографічної освіти;
 • систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки за допомогою краєзнавчих матеріалів, літературних доробок місцевих авторів;
 • розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій „Подаруй книжку шкільній бібліотеці!”;
 • забезпечення демократичного доступу книгокористувачів до інформації, вільний доступ до книжкового бібліотечного фонду, проведення днів інформацій, інформаційних перерв та інші засоби популяризації книги та періодики серед учнівської молоді;
 • піднесення іміджу бібліотеки та шкільного бібліотекаря, доведення значимості його праці у навчально-виховному процесі школи;
 • зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки.

Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки є завдання середньої освіти: виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй ” (стаття 5 Закону України „Про загальну середню освіту ”).

Форми, методи і прийоми роботи шкільної бібліотеки по вихованню національної свідомості надзвичайно різноманітні. Вони добираються залежно від віку учнів. Бібліотека плідно працює разом з педагогічним колективом школи, особливо з учителем української мови та літератури, істориком, вчителем музики. У своїй роботі в умовах становлення та розвитку національної школи бібліотекар використовує різні форми роботи: масові заходи, книжкові виставки, полиці, бесіди, огляди літератури, вікторини, усні журнали.

Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя нашого суспільства, зокрема у розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації у змісті освіти та вихованні підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності шкільної бібліотеки, в цілому системи бібліотечної справи. У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання;
 • формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом

- розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 • забезпечувати зростання професійної компетентності педагогічних кадрів;
 • сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їхніх соціальних та культурних потреб;
 • виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань..

У світі цих завдань і напрямів роботи школи діяльність шкільної бібліотеки в новому навчальному році буде спрямована на інформування педагогічних працівників про новини літератури художньої та дитячої, педагогічної, науково-пізнавальної.

Шкільна бібліотека планує такі завдання:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання національної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
 • виховання у школярів інформаційної культури, культури читання;
 • формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;
 • забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;
 • сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи, самоосвіті учнів і педагогів;
 • забезпечення учнів і педагогів літературою для задоволення соціальних і культурних потреб;
 • надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи з читачем;
 • піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень;
 • формування в учнів шанобливого ставлення до природи, здійснення постійного екологічного виховання;
 • надання учням правових знань, здійснення правового виховання;
 • оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку, зберігання бібліотечного фонду за галузевим складом, який відповідає змісту її навчальних, виховних та інформаційних функцій, запитам та інтересам;
 • удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людського знання. тому ми допомагаємо учням оволодіти програмними знаннями та закріплюємо їх бібліотечними засобами, виховуємо бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомимо з різноманітними джерелами інформації та навчаємо розуміти їх, користуватися ними.

Переглядів: 222 | Додав: Administrator19 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Точний час

Пошук

Календар
«  Лютий 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Архів записів

Друзі сайту
Верховна Рада

Урядовий портал

МОН України

КОДА

РМК відділу освіти Іванківської РДА

КОІПОПК

Педпреса

ОСВІТА

Copyright MyCorp © 2020