Кухарське навчально-виховне об'єднання
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. — дитячий садок"

Меню сайту

Конституція
Конституція

Наше опитування

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт

за 2018-2019  навчальний рік

Директора Кухарського НВО    Заріцької Валентини Михайлівни

 

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета:

подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  дошкільним навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом загальної середньої освіти.

 

 Керуючись основними документами про школу, педагогічний колектив школи продовжував роботу по вирішенню основних завдань, визначених Конституцією України, Законом України  «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту»,  Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад та іншими нормативно-правовими документами.

Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення забезпечують здійснення освітнього процесу на достатньому рівні. Усі учні 1-10-х  класів навчального закладу навчаються в одну зміну. Освітній процес відбувається за класно-урочною та частково кабінетною системою.  У закладі створено 11 навчальних кабінетів, що дає змогу забезпечити виконання інваріантної складової робочих навчальних планів у повному обсязі.

 Станом на 1 вересня 2018 року кількість учнів у школі – 60. Наповнюваність по классах: 1 кл. – 8 учнів; 2 кл. – 5 учнів; 3 кл. – 7 учнів; 4 кл. – 5 учнів; 5 кл. – 5 учнів; 6 кл. – 6 учнів; 7 кл. – 6 учнів; 8 кл. – 6 учнів; 9 кл. – 6 учнів;  10 кл. – 6 учнів.    Протягом навчального року  вибуло 3 учні, прибуло – 2. На кінець навчального року кількість учнів у школі – 59 учнів.

  В 2018/2019 році  у закладі освіти функціонувала дошкільна група «Сонечко», яка налічувала 18 дітей.

        У освітньому процесі використовується 17 комп’ютерів, тобто в розрахунку це становить 4 учні на один комп’ютер, один комп’ютер використовується для адміністративної роботи, до Інтернету мають доступ 11 комп'ютерів. Комп'ютерний клас (11 комп'ютерів) та принтер були придбані відділом освіти за програмою комп'ютерізація закладів освіти.

        Основними завданнями діяльності закладу освіти є:

- робота із здібними дітьми;

- позакласна та позашкільна робота;

- підвищення рівня знань і умінь учнів;

- формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, народних традицій;

- підготовка учнів до святкування Нового року, Різдва Христового, річниці Чорнобильської трагедії, Дні пам'яті, Голодомор, день Соборності України,  дні народження Героїв Радянського Союзу – Н.І. Сосніної,              І.В. Сергієнка;

- створення умов для здійснення освітнього процесу;

- впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання.

         Школа 9 років реалізує профільне навчання (10-11 класи)  і допрофільну підготовку (9 клас). У 2018/2019 н. р. профілі навчання: фізико-математичний (10 клас); у 9 класі  виділено 2 години на підсилення  вивчення математики.

           Заклад загальної середньої освіти працював за затвердженим навчальним планом, ефективно було використано години варіативної частини.  У 2018-2019 н.р. було відкрито 6 клас з інклюзивною формою навчання для Гавриленко Марини Сергіївни, учениці з особливими освітніми потребами. Асистентом вчителя призначено Кравець Л.Г. протягом року спостерігались позитивні зміни у розвитку дитини.

        Освітній  процес в закладі забезпечують 17 педагогічних працівників: всі учителі працюють за основним місцем роботи. Серед педагогічних  працівників 16 мають вищу педагогічну освіту,  середню спеціальну – 1.  Серед них  3 учителі мають звання «Старший  учитель», 5  педагогів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 8 – «Спеціаліст І категорії», 1 -  спеціаліст ІІ категорії, 3 – «Спеціаліст». Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників закладу  (вища та І кваліфікаційна категорії) становить   77 %. Заклад освіти укомплектований  педагогічними кадрами, що зумовлює ефективність функціонування школи як соціально-педагогічної системи.

  Педагогічний колектив школи протягом 2018 – 2019 н. р. працював над вирішенням проблемного питання – «Модернізація навчально-виховного процесу в умовах сільської школи», проводилась значна робота по підвищенню якості знань учнів з основ наук.

 За результатами  річного оцінювання 2018-2019 н. р.  3,9 % учнів мають результати досягнень на високому рівні; 35,3 % - на достатньому; 51 % - середньому; 9,8 %  - на початковому. Із 59  учнів 2 – 10 класів в минулому навчальному році 2 учнів були нагороджені Похвальним листом.

   Діяльність педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти спрямована на оновлення змісту освіти та методики навчання і виховання, на вдосконалення освітнього процесу шляхом вивчення та впровадження сучасних освітніх технологій, що ґрунтуються на цілісності, вищому синтезі наукового гуманізму, спрямовані на розвиток особистості дитини, її творчих здібностей, духу соціальної  відповідальності.

  Як пріорітетні, визначені такі напрямки роботи:

•   забезпечення високого рівня якості та доступності освіти;

•   підвищення ролі самоосвіти, самонавчання та самовиховання педагогічних працівників як одного з основних засобів збагачення теоретичного, психолого-педагогічного та наукова-методичного рівня вчителя;

•   розвиток можливостей для взаєморозуміння та взаємопідтримки учнів і вчителів, побудови освітнього процесу на демократичних засадах;

•   підтримка в підготовці до атестації, організація роботи для підвищення  кваліфікації  вчителів.

   Методична рада  є організаційно-керівним центром методичної роботи закладу. Для організації й проведення методичної роботи з учителями в освітньому закладі функціонує 4 шкільних методичних об’єднань: вчителів предметів гуманітарно-естетичного напрямку, природничо-математичних наук, вчителів початкових класів, класних керівників.

    Особливу увагу педагогічний колектив приділяє роботі із здібними учнями, зокрема підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, творчих конкурсах та спортивних змаганнях. 

    Протягом жовтня в школі були проведені предметні олімпіади. Переможці  шкільних олімпіад брали участь в ІІ етапі предметних олімпіад з базових дисциплін. З 10 учасників предметних олімпіад ІІ етапу призером став учень 3-го класу Верстак М., зайняв ІІІ місце в районному етапі олімпіади з української мови та літератури.

     Учні школи є активними учасниками різноманітних районних заходів: конкурсів, акцій: учні НВО отримали подяку за участь у акції «Збери кришечки», члени гуртка «Сходинками до краси» - ІІ місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!»; Вишняк А. – І місце у районному етапі конкурсу фотоаматорів «В об'єктиві лідера»; Шок К.учениця 10-го класу – І місце в І етапі щорічного обласного конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках»; І місце в щорічному обласному профорієнтаційному конкурсі малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках»; І місце в районному етапі обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку  «Право очима дитини»; Трухачова М, учениця 9-го класу – ІІІ місце у райооному конкурсі дитячих робіт «Фантастичний та чарівний світ Марії Примаченко»; вихованці гуртка «Інформатика» - І місце у районному етапі Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019».

    Головна мета адміністрації навчального закладу – створити умови, в яких відбуватиметься професійне зростання кожного працівника, з’являться мотиви  для самовизначення, саморозвитку творчого потенціалу педагога. Методичні матеріали учителів школи були представлені на  районних та обласних педагогічних виставках. Педагоги закладу беруть участь у професійних конкурсах районного рівня, у роботі районних предметних методоб’єднань, творчих груп, семінарів-практикумів.

    Протягом навчального року проводилась значна робота по удосконаленню форм і методів проведення уроків, виховних заходів, підвищувалась їх ефективність. Цікаво і змістовно проводили уроки вчителі школи, творчо працювали і приймали участь у різних конкурсах. Вчитель української мови та літератури Ходаківська О.М. приймала участь у огляді- конкурсі шкільних навчальних кабінетів в номінації «Українська мова та література», вчитель математики і інформатики Юшина С.П. та вчитель  початкових класів Лук’яненко Н.М. – у педагогічній виставці, методичні розробки вчителів зарубіжної літератури Кошлєц Л.І. і Пилипчук Г.В.   зайняли призові місця у районному конкурсі і передані на область, виховний захід вчителів Опанасенко Т.І. та Юшиної С.П. зайняв ІІ місце у районному конкурсі «Краща методична розробка виховного заходу».

     Однією з форм, що спонукає вчителя до самовдосконалення і дає змогу відслідкувати рівень та  підвищення його професійної майстерності, є атестація, яка в закладі здійснюється відповідно до перспективного плану.

     Адміністрацією школи, членами атестаційної комісії вивчається система роботи й узагальнюється досвід вчителів, які проходять атестацію, шляхом відвідування уроків і позакласних заходів, співбесід із педагогічними працівниками, батьками й учнями, а також перегляду методичних розробок та інших матеріалів.

    За підсумками атестації 2018/2019 навчального року:

1. Встановлена відповідність раніше присвоєній   категорії «спеціаліст вищої категорії» Лук’яненко Нілі Миколаївні – вчителю початкових класів та        Юшиній Світлані Павлівні – вчителю математики та інформатики.

2. Присвоєно звання «Старший учитель» Юшиній Світлані Павлівні – вчителю математики та інформатики.

3. Встановлена кваліфікаційної  категорії «спеціаліст  ІІ категорії»

 Лук’яненко Нілі Миколаївні, вчителю фізичної культури.

 4. Встановлена кваліфікаційної  категорії «спеціаліст  І категорії»

 Ходаківській Ользі Михайлівні, вчителю української мови та літератури.

 У минулому навчальному році в районній педагогічній виставці «Освіта Іванківщини» взяли участь вчителі: Юшина С.П. та Лук’яненко Н.М. Методичний посібник     Лук’яненко Н.М. «Творчі завдання з літературного читання (3 клас)» занесена до районного каталогу передового досвіду, а робота Юшиної С.П. «Тестові завдання та кросворди до окремих розділів курсу «Інформатика» визнана кращою в районі і передана на область. Курсове підвищення кваліфікації пройшли Юшина С.П., Крецу С.І., Пилипчук Г.В. та Лапенко М.М. 

   З метою демократизації управління в закладі створено  учнівське самоврядування, яке стало  школою формування соціальної активності та відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

   У закладі освіти приділяється значна увага розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, зокрема діти залучаються до різноманітних форм позашкільної освіти. У закладі налагоджено роботу   4-х  гуртків ЦДЮТ, які працюють на базі школи.  Вихованці гуртків брали участь у районних та обласних конкурсах та акціях.

   Виховна робота в  закладі освіти спрямована на реалізацію  Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Виховна проблема, над якою працює колектив закладу - «Формування моральних та етичних норм учнів, підвищення рівня культури і вихованості, виховання всестороньорозвинутої особистості в процесі виховної роботи». Основна увага в системі виховної роботи приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та особистих інтересів.

   У НВО приділяється увага профілактичній роботі з учнями, спрямованій на формування здорового способу життя, проводяться зустрічі зі спеціалістами соціальної сфери, працівниками служби у справах дітей, працівниками правоохоронних органів.

    Регулярно організовуються індивідуальні консультації з учнями та їхніми батьками щодо питань поведінки та вікових особливостей дітей. 

    Значна увага приділяється питанням дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу. За звітний період   під час освітнього процесу  випадків травмування серед учнів та працівників школи  не було.

    Класними керівниками проведено відповідні бесіди  з безпеки життєдіяльності із записами в класних журналах.

    Проводилась робота по підвищенню рівня вихованості учнів. На належному рівні проводили класні керівники та класоводи виховні години, позаурочні виховні заходи. Успішно проведені загальношкільні заходи: День знань, День учителя, свято Осені, мітинг до Дня пам’яті жертвам голодомору, новорічні свята, мітинг, присвячений роковинам Чорнобильської трагедії, заходи до річниці Дня Перемоги та Дня Пам’яті та примирення, свято останнього дзвоника та інші.

     

        Щодо матеріально-технічного забезпечення школи.  Матеріальну допомогу школі  було надано Заруддянською (придбано пральну машинку для дошкільної групи «Сонечко» та зроблено стелю у навчальному кабінеті) та Кухарською (замінено 25 м2 підлоги та проведені роботи по очищенню каналізації) сільськими радами, місцевим підприємцем Моргуном Г.М. та земляком    Колбушкіним Ю.О. За ці кошти було відремонтовано косарку, проведено ремонт пилки для різання дров, придбано канцтовари, проведено ремонт ксерокса та принтера, замінені катриджі, постійно проводиться їх заправка. У підготовці школи до нового 2018-2019  навчального року батьківським комітетом школи було придбано фарбу для фарбування парт, підлоги, дверей, панелей.           

         Адміністрація  закладу освіти постійно працює над удосконаленням освітнього процесу,  виправленням недоліків, виявлених під час перевірки закладу спеціалістами відділу освіти Іванківської РДА, органів державної влади.

 

Форма входу

Точний час

Пошук

Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архів записів

Друзі сайту
Верховна Рада

Урядовий портал

МОН України

КОДА

РМК відділу освіти Іванківської РДА

КОІПОПК

Педпреса

ОСВІТА

Copyright MyCorp © 2021