Кухарське навчально-виховне об'єднання
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. — дитячий садок"

Меню сайту

Конституція
Конституція

Наше опитування

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кухарське навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

Звіт

 за 2019-2020  навчальний рік

 

 

 

                                                                           Заріцької Валентини Михайлівни

                                                                           директора Кухарського НВО

 

 

с. Кухарі

2020

 

 

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета:

подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  дошкільним навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом загальної середньої освіти.

         Кухарське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» є комунальною формою власності. Школа побудована у 1988 році.

Юридична адреса:   07243 Київська область Іванківський район с.Кухарі вул. Лесі Українки,1.

         

 Керуючись основними документами про школу, педагогічний колектив школи продовжував роботу по вирішенню основних завдань, визначених Конституцією України, Законом України  «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту»,  Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчально-виховний заклад та іншими нормативно-правовими документами.

          Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення забезпечують здійснення освітнього процесу на достатньому рівні. Усі учні 1-11-х  класів навчального закладу навчаються в одну зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний, мова навчання українська.

Освітній процес відбувається за класно-урочною та частково кабінетною системою.  У закладі створено 11 навчальних кабінетів, що дає змогу забезпечити виконання інваріантної складової робочих навчальних планів у повному обсязі.

           Станом на 1 вересня 2019 року кількість учнів у школі – 57. Наповнюваність по классах: 1 кл. – 5 учнів; 2 кл. – 8 учнів; 3 кл. – 4 учнів; 4 кл. – 6 учнів; 5 кл. – 5 учнів; 6 кл. – 5 учнів; 7 кл. – 6 учнів; 8 кл. – 6 учнів; 9 кл. – 6 учнів;  11 кл. – 6 учнів.    Протягом навчального року  вибуло 3 учні, прибуло – 2. На кінець навчального року кількість учнів у школі – 56 учнів.

  В 2019/2020 році  у закладі освіти функціонувала дошкільна група «Сонечко», яка налічувала 15 дітей.

      В освітньому процесі використовується 17 комп’ютерів, тобто в розрахунку це становить 4 учні на один комп’ютер, один комп’ютер використовується для адміністративної роботи, до Інтернету мають доступ 11 комп'ютерів. Комп'ютерний клас (11 комп'ютерів) та принтер були придбані відділом освіти за програмою «Комп'ютерізація закладів освіти».

             Основними завданнями діяльності закладу освіти є:

- робота із здібними дітьми;

- позакласна та позашкільна робота;

- підвищення рівня знань і умінь учнів;

- формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, народних традицій;

- підготовка учнів до відзначення державних подій України та традиційних загальношкільних заходів;

- створення умов для здійснення освітнього процесу;

- впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання.

           Школа реалізує профільне навчання (10-11 класи)  і допрофільну підготовку (9 клас). У 2019/2020 н.р. профілі навчання: математичний (11 клас); у 9 класі  виділено 2 години на підсилення  вивчення математики.

         Заклад загальної середньої освіти працював за затвердженим навчальним планом, ефективно було використано години варіативної частини.  У 2019-2020 н.р. було відкрито 7 клас з інклюзивною формою навчання для Гавриленко Марини Сергіївни, учениці з особливими освітніми потребами. Асистентом вчителя призначено Кравець Л.Г., протягом року спостерігались позитивні зміни у розвитку дитини.

          Освітній  процес в закладі забезпечують 16 педагогічних працівників: всі учителі працюють за основним місцем роботи. Серед педагогічних  працівників 16 мають вищу педагогічну освіту.  Серед них  3 учителі мають звання «Старший  учитель», 5  педагогів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 8 – «Спеціаліст І категорії», 1 -  спеціаліст ІІ категорії, 3 – «Спеціаліст». Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників закладу  (вища та І кваліфікаційна категорії) становить   77 %. Заклад освіти укомплектований  педагогічними кадрами, що зумовлює ефективність функціонування школи як соціально-педагогічної системи.

         Педагогічний колектив школи протягом 2019 – 2020 н. р. працював над вирішенням проблемного питання  «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», проводилась робота з підвищення якості знань учнів з основ наук.

            За результатами  річного оцінювання 2019-2020 н. р.  4,4 % учнів мають результати досягнень на високому рівні; 44,5 % - на достатньому; 42,2 % - середньому; 8,9 %  - на початковому. Із 43  учнів 3 – 11 класів у минулому навчальному році 1 учень був нагороджений Похвальним листом.

           Діяльність педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти спрямована на оновлення змісту освіти та методики навчання і виховання, на вдосконалення освітнього процесу шляхом вивчення та впровадження сучасних освітніх технологій, що ґрунтуються на цілісності, вищому синтезі наукового гуманізму, спрямовані на розвиток особистості дитини, її творчих здібностей, духу соціальної  відповідальності.

              Як пріоритетні, визначені такі напрямки роботи:

•   забезпечення високого рівня якості та доступності освіти;

•   підвищення ролі самоосвіти, самонавчання та самовиховання педагогічних працівників як одного з основних засобів збагачення теоретичного, психолого-педагогічного та науково-методичного рівня вчителя;

•   розвиток можливостей для взаєморозуміння та взаємопідтримки учнів і вчителів, побудови освітнього процесу на демократичних засадах;

•   підтримка в підготовці до атестації, організація роботи для підвищення  кваліфікації  вчителів.

             Методична рада  є організаційно-керівним центром методичної роботи закладу. Для організації й проведення методичної роботи з учителями в освітньому закладі функціонує 4 шкільних методичних об’єднань: вчителів предметів гуманітарно-естетичного напрямку, природничо-математичних наук, вчителів початкових класів, класних керівників.

             Педагогічний колектив приділяє увагу підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, творчих конкурсах та спортивних  змаганнях. 

                 Протягом жовтня в школі були проведені предметні олімпіади. Переможці  шкільних олімпіад брали участь в ІІ етапі предметних олімпіад з базових дисциплін.

             Учні школи є активними учасниками різноманітних районних заходів, конкурсів, акцій: члени гуртка «Сходинками до краси» - ІІ місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!»; Шок К. учениця 11-го класу – ІІ місце в І етапі щорічного обласного конкурсу малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках»; І місце в районному етапі обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку  «Право очима дитини», Михайленко А.О., учень 11 класу, зайняв І перше місце з рефератів від компанії Енергоатом в номінації «Фізика» (керівник Заріцька В.М.).

             Головна мета адміністрації навчального закладу – створити умови, в яких відбуватиметься професійне зростання кожного працівника, з’являться мотиви  для самовизначення, саморозвитку творчого потенціалу педагога. Методичні матеріали учителів школи були представлені на  районних та обласних педагогічних виставках. Педагоги закладу беруть участь у професійних конкурсах районного рівня, у роботі районних предметних методоб’єднань, творчих груп, семінарів-практикумів.

              Протягом навчального року проводилась робота по удосконаленню форм і методів проведення уроків, виховних заходів, підвищувалась їх ефективність. Цікаво і змістовно проводили уроки вчителі школи, творчо працювали і приймали участь у різних конкурсах. Вчитель математики Опанасенко Т.І. приймала участь в огляді-конкурсі шкільних навчальних кабінетів в номінації «Математика», вчитель історії та правознавства Венгльовська О.С. та вчитель  початкових класів Лук’яненко Н.М. приймали участь у конкурсі «Учитель року-2020», Годун О.Л. – вчитель англійської мови, Крецу С.І., Лапенко М.М. – вчителі початкових класів, Пилипчук Г.В. – вчитель початкових класів та зарубіжної літератури – у педагогічній виставці «Освіта Іванківщини - 2020», Кошлєц Л.І. приймала участь у конкурсі на кращу методичну розробку з зарубіжної літератури,   Ходаківська О.М., класний керівник 8 класу, приймала участь у районному конкурсі «Краща методична розробка виховного заходу»: година спілкування «Булінг: причини, наслідки, шляхи подолання».

                Однією з форм, що спонукає вчителя до самовдосконалення і дає змогу відслідкувати рівень та  підвищення його професійної майстерності, є атестація, яка в закладі здійснюється відповідно до перспективного плану.

                 Адміністрацією школи, членами атестаційної комісії вивчається система роботи й узагальнюється досвід вчителів, які проходять атестацію, шляхом відвідування уроків і позакласних заходів, співбесід із педагогічними працівниками, батьками й учнями, а також перегляду методичних розробок та інших матеріалів.

                 За підсумками атестації 2019/2020 навчального року:

1. Встановлена відповідність раніше присвоєній   категорії «Спеціаліст першої категорії» Крецу Світлані Іванівні, Лапенку Миколі Миколайовичу – вчителям початкових класів, Пилипчук Галині Василівні – вчителю початкових класів та зарубіжної літератури та Годун Олені  Леонідівні – вчителю англійської мови.

Курсове підвищення кваліфікації пройшли Кошлєц Л.І., Заріцька В.М., Опанасенко Т.І., Крецу С.І. У роботі обласної педстудії приймали участь Юшина С.П., Андрієнко В.М. і Кошлєц Л.І.

      З метою демократизації управління в закладі створено  учнівське самоврядування, яке стало  школою формування соціальної активності та відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

           У закладі освіти створюються умови для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, зокрема діти залучаються до різноманітних форм позашкільної освіти. У закладі налагоджено роботу   4-х  гуртків ЦДЮТ, які працюють на базі школи.  Вихованці гуртків брали участь у районних і обласних конкурсах та акціях.

        Виховна робота в  закладі освіти спрямована на реалізацію  Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Виховна проблема, над якою працює колектив закладу - «Формування моральних та етичних норм учнів, підвищення рівня культури і вихованості, виховання всесторонньорозвинутої особистості в процесі виховної роботи». Основна увага в системі виховної роботи приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та особистих інтересів.

          У НВО приділяється увага профілактичній роботі з учнями, спрямованій на формування здорового способу життя, проводяться зустрічі зі спеціалістами соціальної сфери, працівниками служби у справах дітей, працівниками правоохоронних органів.

             Регулярно організовуються індивідуальні консультації з учнями та їхніми батьками щодо питань поведінки та вікових особливостей дітей. 

           Приділяється увага питанням дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу. За звітний період   під час освітнього процесу  випадків травмування серед учнів та працівників школи  не було.

             Класними керівниками проведено відповідні бесіди  з безпеки життєдіяльності із записами в класних журналах.

           Проводилась робота по підвищенню рівня вихованості учнів. На належному рівні проводили класні керівники та класоводи виховні години, позаурочні виховні заходи. Успішно проведені загальношкільні заходи: День знань,  День учителя, свято Осені, мітинг до Дня пам’яті жертв голодомору, новорічні свята, мітинг, присвячений роковинам Чорнобильської трагедії та інші. 

         Адміністрація  закладу освіти постійно працює над удосконаленням освітнього процесу,  виправленням недоліків, виявлених під час перевірки закладу спеціалістами відділу освіти Іванківської РДА, органів державної влади.

          За сприяння відділу освіти Іванківської РДА було проведено поточний ремонт приміщення школи, замінено перегородку у фойє, замінено освітлення і стелю у 3 класі. Сільський голова Покропивний В.Ф. допоміг у заміні освітлення та стелі у 1 класі.

            За 2019 рік закладом було використано бюджетні кошти в такій кількості:

- заробітна плата педагогічним і непедагогічним працівникам в сумі 3264478,80 грн;

- оплачено комунальні послуги та енергоносії на суму 428272,23 грн;

- інші поточні видатки (проведено поточний ремонт приміщень, придбано фарбу, будматеріали, ремонт автомобіля) – 541021,55 грн;

- придбано обладнання і предметів (НУШ: дидактичні матеріали для 1 класу,  портативний комп’ютер (ноутбук), мультимедійний проектор) на суму 40124,38 грн;

- інші капітальні видатки (заміна перегородки у фойє, стелі і освітлення у 1 та 3 класах) – 248433,00 грн.

  

          Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам – за розуміння, підтримку, і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.

Форма входу

Точний час

Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту
Верховна Рада

Урядовий портал

МОН України

КОДА

РМК відділу освіти Іванківської РДА

КОІПОПК

Педпреса

ОСВІТА

Copyright MyCorp © 2020